БҮРТГЭЛ (АХЛАХ СУРГУУЛЬ)
Цаашид е-мэйл хаягаараа нэвтрэх тул үнэн зөв оруулна уу!

Жишээ: УЗ98022013


СБГ гараагүй бол бөглөхгүй байж болно.
Жишээ: 88.97
Сурлагын голч дүн гараагүй бол 9-р ангийн эхний хагас жилийн үнэлгээний голч дүн бичиж болно.

Хэрэв та бүртгүүлсэн бол ЭНД дарж нэвтэрнэ үү.