НЭВТРЭХ (МАГИСТР)
Магистрын бүртгэл хаагдсан. Өмнө нь бүртгүүлсэн бол нэвтэрч орж мэдээлэл бөглөх боломжтой.